วันพุธ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 16:10 น.

การศึกษา

สศร. - เยาวชน 4 จังหวัดภาคใต้เพ้นท์กระเป๋าผ้า (DIY)

วันพุธ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562, 18.35 น.

สศร. - เยาวชน 4 จังหวัดภาคใต้เพ้นท์กระเป๋าผ้า (DIY)

 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านวรรณศิลป์แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ได้รับรางวัลประกวดงานเขียนเรื่องเล่าจากบ้านเรา ประจำปี 2562 จากจังหวัดสงขลา  ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  ประกอบด้วย กิจกรรมเสวนาโดยนักวิชาการและศิลปินแห่งชาติ   กิจกรรมทัศนศึกษาหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ กิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าผ้า (DIY) และกิจกรรมบุ๊คคลับ  (แรงบันดาลใจจากการอ่าน) ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

หน้าแรก » การศึกษา