วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 13:06 น.

การศึกษา

ตลาดนัดอาชีพ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 14.53 น.

ตลาดนัดอาชีพ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

 

 

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ( ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ) เป็นประธานเปิดงาน "ตลาดนัดอาชีพ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ครั้งที่ 6" ณ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ นายชนมงคล นอนา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง เปิดเผยว่า "การจัดงานนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพที่ตนเองสนใจ ได้ฝึกทักษะอาชีพตามความถนัด สร้างเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานชุมนุมอาชีพต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง นอกจากนั้นแล้ว ยังมีฐานกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพให้ผู้เข้าร่วมงานรวมถึงนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ อาทิการแปรรูปอาหาร การทำขนมและเบอเกอรี่ ร้านตัดผม การทอผ้า ทำพวงหรีดและอีกหลายกิจกรรม โดยจัดในรูปแบบตลาดนัดให้นักเรียนเลือกเรียนรู้และเลือกฝึกได้ตามความสนใจ พร้อมทั้งมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานของนักเรียนอีกด้วย

 

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา