วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 05:28 น.

การศึกษา

ราชภัฏโคราชหน้ากากผ้าถวายพระสงฆ์

วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563, 14.14 น.
ราชภัฏโคราชหน้ากากผ้าถวายพระสงฆ์
 
 
อาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  พร้อมด้วยคณะผู้บริจาค ร่วมกันจัดทำหน้ากากผ้า จำนวน 400 ชิ้น จากผ้ามัสลิน โดยได้ทำการออกแบบ ตัดเย็บ ให้ได้รูปแบบที่สวยงาม สวมใส่สบาย ไม่อึดอัด และสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งผ้าฝ้ายมัสลิน มีประสิทธิภาพกันละอองน้ำ สามารถกันอนุภาคขนาดเล็กได้ดี และซักใช้งานซ้ำได้หลายครั้ง สำหรับใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยป้องกัน COVID-19 เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ - สามเณร ใจจังหวัดนครราชสีมา
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com