วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 04:44 น.

การศึกษา

มรภ.สงขลา ผนึกภาคีเครือข่าย เตรียมความพร้อมทำ MOU ทางสาธารณสุข

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 15.10 น.
มรภ.สงขลา ผนึกภาคีเครือข่าย เตรียมความพร้อมทำ MOU ทางสาธารณสุข
                
ดร.วรพล หนูนุ่น ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทางหลักสูตรฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการทำ MOU ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ หน่วยงานด้านสาธารณสุข ในสังกัดองค์กรที่เป็นราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชน ที่เป็นภาคีเครือข่ายของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา กล่าวเปิดการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรอบแรกสำหรับการสร้างความเข้าใจและยกระดับความร่วมมือให้เป็นทางการ และนำไปสู่การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันต่อไป 
                  
ดร.วรพล กล่าวว่า โอกาสเดียวกันนี้ตนได้รายงานความเป็นมาในการจัดประชุมฯ พร้อมนำเสนอกรอบความต้องการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของหลักสูตรฯ ทั้งในฐานะฝ่ายผู้ให้และฝ่ายขอรับ และนำเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าของความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายบางหน่วยงานที่ได้เจรจามาก่อนหน้านี้บ้างแล้ว รวมถึงการเปิดเวทีเสวนาและรับฟังความคิดเห็นในกรอบความต้องการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายแต่ละแห่ง และตรวจพิจารณา (ร่าง/แนวทาง) การจัดทำกรอบความร่วมมือของหน่วยงานแต่ละแห่งที่ยกร่างไว้ นอกจากนั้น ยังได้นัดหมายการประชุมหรือพบกันในครั้งต่อไป เพื่อสานต่อและติดตามความก้าวหน้า
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com