วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 18:26 น.

การศึกษา

วธ.ผนึกหอการค้าไทยในจีนถ่ายทอดสด “ตามรอยของอร่อยในละครไทย”

วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564, 08.21 น.
วธ.ผนึกหอการค้าไทยในจีนถ่ายทอดสด “ตามรอยของอร่อยในละครไทย”
 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศเพื่อนำความเป็นไทยสู่สากลและขับเคลื่อนวาระปีสากลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2564 และนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ของรัฐบาล      ในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพของไทยหรือ 5F ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) การออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) และเทศกาลประเพณีไทย (Festival) ซึ่งในส่วนของประเทศจีนนั้น ที่ผ่านมาวธ.ร่วมกับหอการค้าไทยในจีนประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนทางวัฒนธรรมของไทยและนำเสนอศิลปวัฒนธรรมร่วมไทย จีนและฝรั่ง สถาปัตยกรรมและอาหารผ่านแอปพลิเคชัน โตว่ยิน (Douyin) หรือ TikTok เครือข่ายจีน ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดออนไลน์ของจีน ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมาวธ.ได้เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ผ่านแอปพลิเคชันนี้ 46 คลิปและมียอดเข้าชมกว่า 2.3 ล้านครั้ง  
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ล่าสุด วธ. ได้หารือและร่วมกับ ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำมิติด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมาส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ซึ่งมีร่วมกันมาอย่างยาวนาน ผ่านการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของประชาชนทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งสถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดง ดนตรี สื่อบันเทิง วรรณกรรม อาหาร และวัฒนธรรม ดังคำกล่าวว่า “จีน-ไทย ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน” ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย ด้วยการจัดกิจกรรมรายการที่นำเสนออาหารไทยโดยเชื่อมโยงกับละครซีรีส์ไทยที่โด่งดังในประเทศจีนในหัวข้อ “ตามรอยของอร่อยในละครไทย” ซึ่งเป็นการส่งออกวัฒนธรรมอาหารไทยผ่านสื่อบันเทิงให้ชาวจีนได้รับชม โดยจะมี  การถ่ายทอดสดกิจกรรมรายการดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันโตว่ยิน ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 11.30-12.30 น. ตามเวลาในประเทศจีน
 
นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ วธ.ได้ผลิตคลิปประชาสัมพันธ์ความเป็นไทย ผ่านแอปพลิเคชัน โตว่ยินรายสัปดาห์ โดยผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ศิลปวัฒนธรรมไทย และภาพลักษณ์ไทย เพื่อเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน โตว่ยินของวธ.สัปดาห์ละ 1-2 คลิป ที่เป็นเสน่ห์ของประเทศไทยและทำให้ชาวจีนที่    ชื่นชอบประเทศไทยได้มีโอกาสสัมผัสและชื่นชมความเป็นไทยในมิติต่างๆ ในช่วงที่ยังไม่สามารถเข้ามาท่องเที่ยว ในประเทศไทยในสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา