วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 14:22 น.

การศึกษา

มข.ร่วมบริจาคช่วยโควิด

วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 18.27 น.
มข.ร่วมบริจาคช่วยโควิด
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้กับโรงพยาบาลหนองคาย เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงพยาบาลสนามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโณนา 2019 (โควิด-19)  และ ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา