วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 06:07 น.

การศึกษา

วิสาขบูชาโลกวัดพระธรรมกายเชิญชวนจุดประทีปและเวียนประทักษิณผ่าน Metaverse

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 15.31 น.

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า  เนื่องในวันวิสาขบูชาปี พ.ศ. 2565นี้ วัดพระธรรมกายได้จัดแสดงนิทรรศการพุทธประวัติ วันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพาน ผ่านนิทรรศการโลกเสมือนจริง หรือ Metaverse โดยใน Metaverse  นี้ ผู้ใช้ได้เข้าชม “เมตตาเจดีย์” (Metta Cetiya)  การจัดแสดงนิทรรศการ ร่วมสวดธรรมจักร ร่วมเวียนประทักษิณ ร่วมจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และสามารถร่วมพิธีกรรมจริงไปพร้อมกับพิธีกรรมหลักที่ทางวัดได้จัดขึ้นในวันวิสาขบูชาอีกด้วย

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานวันวิสาขบูชา วัดพระธรรมกายเชิญงานวันวิสาขบูชาผ่าน Metaverse ณ เมตตาเจดีย์ ได้ที่ https://meta.dmc.tv  ในวันวิสาขบูชา 15 พ.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 18.30 - 21.00 น. สอบถามรายละเอียดโทร.02-831-1000

หน้าแรก » การศึกษา