วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 17:26 น.

การศึกษา

วธ.จัดสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศ-วัดทั่วโลก เสริมมงคลปี 61

วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 09.33 น.

วธ.จัดสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศ-วัดทั่วโลก เสริมมงคลปี 61

 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ในช่วงปีใหม่นี้ วธ.ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน 11 กิจกรรม ประกอบด้วย  1.สวดมนต์ข้ามปี ในวัดทั่วประเทศและต่างประเทศ คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 
 
2.ไหว้พระ10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม   วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดพระราม กาญจนาภิเษก และวัดวชิรธรรมสาธิต วันที่ 31 ธันวาคม 2560 –1 มกราคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. ซึ่ง วธ. ร่วมมือกับ ขสมก.จัดรถให้บริการรับ-ส่งฟรี  
 

 
3.สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน “ทศพุทธปฏิมาธิราช” อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 10 องค์ ได้แก่ 1.พระพุทธสิหิงค์ ปางสมาธิ 2.พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์ 3.พระพุทธ  รัตนมหามุนี (พระแก้วน้อย) ปางประทานพร  4.พระไภษัชยคุรุ ปางสมาธิ 5.พระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางมารวิชัย 6.พระพุทธรูปปางประทานธรรม 7.พระพุทธรูปไสยา (ปางไสยาหรือปรินิพพาน) 8.พระพุทธรูปห้ามสมุทร 9.พระพุทธรูปทรงเครื่อง และ 10.พระล้อม (พระห้าร้อย) ให้ประชาชนได้สักการะ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
4.สักการะพระพุทธรูปสำคัญ ซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่งจะอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานให้ประชาชนกราบสักการะ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
 
5. เปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ ให้ประชาชนเข้าชมฟรี พร้อมแจกโปสการ์ดเป็นของที่ระลึก วันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
 
 6.“โขน เรื่องรามเกียรติ์ชุดพิเศษ” หน้าพระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
 
7.รณรงค์ใช้สินค้าไทย ช่วงเดือนธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 และเปิดตลาดวัฒนธรรมออนไลน์ จัดแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมให้ประชาชนเลือกซื้อ เลือกชมได้อย่างสะดวกทาง www.culturemarket.net
 
8.การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน ภาค และกิจกรรมสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 76 จังหวัดทั่วประเทศ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
9.Night at Maya City มายาราตรีปี โดยเปิดเมืองมายาช่วงกลางคืน และนำชมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ รวมทั้งออกร้านจำหน่ายสินค้า วันที่ 26-28 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00-21.00 น. นอกจากนี้มีกิจกรรมดูหนังข้ามปี วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. และทำบุญตักบาตรในวันที่ มกราคม 2561 เวลา 06.45 น.   ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พุทธมณฑลสาย 5
 
10.การอวยพรปีใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (ส.ค.ส.ออนไลน์) “ชุด ความเป็นไทยสู่ใจประชาชน” เป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยและจัดทำเป็นส.ค.ส.ส่งความสุข ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561 และ  
 
 
11.นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย “เมืองแห่งศิลป์ กระบี่...โคราช...เชียงราย” วันที่ 14 - 29 ธันวาคม 2560 และนิทรรศการผลงานจากผู้ผลิตศูนย์ศิลปาชีพบางไทรกับนักออกแบบสมัยใหม่ วันที่ 3 - 22 มกราคม 2561 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม โทร.1765 และ www.m-culture.go.th
 

หน้าแรก » การศึกษา