วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 00:51 น.

ประกัน

เอไอเอวางศิลาฤกษ์สร้าง“ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี)”

วันพฤหัสบดี ที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 13.37 น.

เอไอเอวางศิลาฤกษ์สร้าง“ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี)”

 

 

นายประกิตติ บุณยเกียรติ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพลังตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อจัดสร้าง “ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี)” อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เพื่อสานต่อปณิธานในการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล  โดยการก่อสร้างศูนย์การเรียนแห่งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี พ.ศ. 2562

 

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ เอไอเอ ประเทศไทย และมูลนิธิธารน้ำใจไลก้า ได้ร่วมกันมอบอาคารเรียนไปแล้ว 2 หลัง ได้แก่ อาคารมูลนิธิธารใจไลก้า 1 ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอาคารมูลนิธิธารใจไลก้า 2 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิอนุสรณ์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการต่อยอดในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของเอไอเอผ่านการสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ตามปณิธานความมุ่งมั่นของบริษัทที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี