วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 18:58 น.

ประกัน

SCBLIFE จัดทอล์คดูแลสุขภาพพนักงาน

วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562, 13.36 น.

SCBLIFE จัดทอล์คดูแลสุขภาพพนักงาน

 

นายเสถียร เลี้ยววาริณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม SCBLIFE Let's Talk Health (ครั้งที่ 1) ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม แก่พนักงานของบริษัท โดยเชิญแพทย์หญิงธิศรา วีรสมัย หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลพญาไท 1 ร่วมให้ความรู้ด้านการตรวจสุขภาพ การอ่านผลตรวจสุขภาพ และภาวะโรคอ้วนในคนวัยทำงาน พร้อมด้วย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. เสริมเคล็ดลับการกินอยู่ชะลอวัย กินคลีนอย่างไทย ไกลโรค และลดอ้วนได้ โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Greatest Wealth is Health และสานต่อยุทธศาสตร์ด้าน Transformation องค์กรจากปีที่ผ่านมา