วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 16:55 น.

ประกัน

ประกวดรถโบราณ#43

วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 16.34 น.

ประกวดรถโบราณ#43

 

นางสาวณัฐกานต์ จันทร์ไทย ผู้จัดการอาวุโส ส่วนสื่อสารออนไลน์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน “ประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 43” งานแสดงรถโบราณและรถคลาสสิคทรงคุณค่าในบรรยากาศสไตล์ฮาวานา ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต