วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 11:17 น.

ประกัน

มอบกรมธรรม์ประกันเทศบาลนครนนทบุรี

วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562, 13.23 น.

มอบกรมธรรม์ประกันเทศบาลนครนนทบุรี

นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี รับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มจากนางสุมลวดี ศรีคะชินทร์ ผู้จัดการสายการตลาดนครหลวง 2  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตามโครงการมอบสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มให้แก่ข้าราชการฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการ  ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี