วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 10:11 น.

ประกัน

ไทยประกันชีวิตจ่ายสินไหมเร่งด่วน แก่ครอบครัวอาสากู้ภัยช่วยน้ำท่วมและเพลิงไหม้ อ.สันป่าตอง

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562, 15.00 น.

ไทยประกันชีวิตจ่ายสินไหมเร่งด่วน

แก่ครอบครัวอาสากู้ภัยช่วยน้ำท่วมและเพลิงไหม้ อ.สันป่าตอง

 

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric และตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตผู้เอาประกัน จึงได้พัฒนาบริการไทยประกันชีวิตฮอตเคลม  ซึ่งเป็นบริการจ่ายสินไหมเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง กรณีภัยสาธารณะและภัยขนาดใหญ่ ล่าสุดได้ดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนตามโครงการดังกล่าว จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย

กรณีนายดำรงศักดิ์ เจียดประโคน หรือ สท.โต้ง อาสาสมัครกู้ภัย ซึ่งเสียชีวิตจากภาวะปอดติดเชื้อ ภายหลังกลับจากการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจ.อุบลราชธานี โดยบริษัทฯ ได้จ่ายสินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท

และกรณีเพลิงไหม้ในพื้นที่อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา  ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ในจำนวนนี้พบว่าเป็นผู้เอาประกันของบริษัทฯ  1 ราย คือ นายศิริมานะ ศาตมัย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายสินไหมแก่ผู้รับประโยชน์เป็นเงิน 400,000 บาท