วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 01:34 น.

ประกัน

มิตรแท้ฯ ถวายราชสักการะวันปิยมหาราช

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 11.50 น.

มิตรแท้ฯ ถวายราชสักการะวันปิยมหาราช

 

คุณปรีชา จันทร์ศิริโพธา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนองค์กรร่วมพิธีวางพวงมาลาในนาม บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่ง บมจ. มิตรแท้ประกันภัยเป็นหนึ่งในองค์กรผู้ร่วมสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ตั้งแต่แรกเริ่มด้วย จากนั้น ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ให้แก่ พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิฯ ด้วย ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ