วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 23:18 น.

ประกัน

มิตรแท้ฯมอบเครื่องช่วยหายใจ

วันพฤหัสบดี ที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2563, 16.29 น.

มิตรแท้ฯมอบเครื่องช่วยหายใจ

 

คุณพรพรรณ เพชรศรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนองค์กรมอบเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการหายใจแบบ Invasive และ Non Invasive พร้อมกับหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 5,000 ชิ้น ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 และเพื่อเป็นการร่วมช่วยสังคมไทยในภาวะที่อุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลนในปัจจุบันนี้โดยมี รศ.พญ.เบญจาภา เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมกล่าวฝากกำลังใจจากคณะผู้บริหาร ตัวแทนและพนักงาน บมจ.มิตรแท้ประกันภัย ไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนทุกหน่วยงานที่ต่างทุ่มเทและเสียสละเพื่อพี่น้องชาวไทยอย่างเต็มกำลังความสามารถในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร