วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 23:46 น.

ประกัน

มิตรแท้ฯมอบของขวัญวันเด็กฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2563, 13.58 น.

มิตรแท้ฯมอบของขวัญวันเด็กฯ

 

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยทีมงานมิตรแท้จิตอาสาเป็นผู้แทนองค์กรร่วมมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้าจำนวนกว่า 100 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนที่ตั้งของ บมจ.มิตรแท้ประกันภัย พร้อมจัดกิจกรรมจับรางวัลพิเศษมอบให้แก่น้องๆ ได้สนุกสนานร่วมกัน เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างความสุขพร้อมรอยยิ้มและปลูกฝังการรู้รักสามัคคีให้แก่เยาวชนผู้ที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติต่อไป ซึ่งมิตรแท้ประกันภัยได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมเช่นนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร