วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 09:56 น.

ประกัน

สนับสนุนโรงทานวัดใหญ่พิษณุโลก

วันพฤหัสบดี ที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 15.47 น.

สนับสนุนโรงทานวัดใหญ่พิษณุโลก

 

 

นางนิภา ประภาวงศ์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขยายงานภูมิภาค 2 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ถวายข้าวสารจำนวน 1,350 กิโลกรัม แก่พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก และผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สำหรับนำไปร่วมจัดตั้งโรงทานของวัดฯ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก