วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 11:48 น.

ประกัน

เมืองไทยประกันชีวิตร่วมสมทบ "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19”

วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 11.47 น.

เมืองไทยประกันชีวิตร่วมสมทบ "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19”

 

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อร่วมสมทบ "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” ในการช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8 เมื่อเร็ว ๆ นี้