วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 22:20 น.

ประกัน

BKI และ IMH ร่วมลงนาม MOU การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มโครงการ Vaccine Plus

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 18.01 น.
BKI และ IMH ร่วมลงนาม MOU การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มโครงการ Vaccine Plus
 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI  โดยนางสาวปวีณา จูชวน  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนางสาวลสา โสภณพนิช ผู้อำนวยการ ธุรกิจนายหน้า และบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH โดยดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ (ขวาสุด) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ Vaccine Plus ซึ่งจะมอบประกันอุบัติเหตุและสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าในโครงการดังกล่าว  ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย  สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563