วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 01:33 น.

ประกัน

BKI ออกประกันภัย 3 โรคกวนใจเพิ่มภัยโควิด รับมือโรคระบาดในปัจจุบัน

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 15.49 น.
BKI ออกประกันภัย 3 โรคกวนใจเพิ่มภัยโควิด รับมือโรคระบาดในปัจจุบัน
 
 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ออกกรมธรรม์ 3 โรคกวนใจเพิ่มภัยโควิด เพื่อให้ความคุ้มครองรับมือกับโรคระบาดต่างๆ ที่มาในช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคที่มียุงเป็นพาหะ เช่น ไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา เป็นต้น และโรคมือ เท้า ปากเปื่อย รวมถึงให้ความคุ้มครองครอบคลุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่
 
ประกันภัย 3 โรคกวนใจเพิ่มภัยโควิด มาพร้อม 2 แผนความคุ้มครอง ที่ตอบโจทย์พร้อมรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน เบี้ยประกันภัยเพียง 480 บาท และ 980 บาท รับประกันตั้งแต่อายุ 6-70 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ระยะเวลาคุ้มครอง 180 วัน หากเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลยังได้รับเงินชดเชยปลอบขวัญและเงินชดเชยรายวันตามวงเงินของแผนความคุ้มครอง สำหรับผู้ที่สนใจประกันภัยดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพประกันภัยได้ที่โทร. 0 2285 8888 และสามารถซื้อประกันภัยได้ทุกช่องทางหรือที่เว็บไซต์ bangkokinsurance.com