วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 01:33 น.

ประกัน

เมืองไทยประกันชีวิต เพิ่ม 2 กองทุนใหม่ศักยภาพ ขยายทางเลือกเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน ของลูกค้ายูนิตลิงค์

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 15.08 น.
เมืองไทยประกันชีวิต เพิ่ม 2 กองทุนใหม่ศักยภาพ
ขยายทางเลือกเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน ของลูกค้ายูนิตลิงค์
 
 
นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่าท่ามกลางภาวะความผันผวนในตลาดการเงินการลงทุนทั่วโลก บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าตามนโยบาย MTL Everyday Life Partner ที่พร้อมเดินเคียงข้างคุณในทุกช่วงของชีวิต ด้วยการเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเข้มข้น เมืองไทยประกันชีวิตเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายโอกาสการลงทุน จึงได้เพิ่มกองทุนรวมใหม่ 2 กองทุน จากเดิมที่มีอยู่ 46 กองทุน เพิ่มเป็น 48 กองทุน เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign และ mOne สามารถเลือกจัดพอร์ตกองทุนรวมได้หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกระดับความเสี่ยง และช่วยให้การวางแผนสร้างผลตอบแทนระยะยาวมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้น
 
ทั้งนี้ เมืองไทยประกันชีวิตได้คัดสรร 2 กองทุนรวมจาก บลจ.ชั้นนำ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ายูนิตลิงค์ ประกอบด้วยกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGOLDUL) มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่ง โดยกองทุนจะสร้างผลตอบแทนโดยอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำต่างประเทศ คือ SPDR Gold Trust ซึ่งกองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 
 
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ (MPDIVUNIT) มีนโยบายลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว โดยจะมีการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ใน (1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) หุ้นภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ส่วนที่เหลือสามารถลงทุนในตราสารการลงทุนหรือทรัพย์สินอื่นได้
 
นายสาระ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากภาวะการลงทุนที่มีความผันผวน เมืองไทยประกันชีวิตเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน จึงได้คัดสรรกองทุนรวมหลากหลายนโยบายการลงทุนจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้ลูกค้าวางแผนกระจายการลงทุนผ่านประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign และ mOne ซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยวางแผนทางการเงินในระยะยาว สำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตพร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพที่เลือกสรรโดยบริษัท ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายและตรงจุด