วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 14:49 น.

ประกัน

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมพิธีเปิดประชุมฯ

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 21.01 น.
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมพิธีเปิดประชุมฯ
 
 
 
นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นในโครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ (Regulatory Guillotine)  ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและการตรวจสอบเนื้อหา (Regulation Impact Assessment : RIA) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายระดับอนุบัญญัติ (Regulatory Guillotine) ณ ห้องประชุมเลอ คองคอร์ด บอลลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563