วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 01:57 น.

ต่างประเทศ

“สี จิ้นผิง” ใช้ชุมชนเป็นกำแพงการป้องกันไวรัสมรณะ

วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 00.38 น.

“สี จิ้นผิง” ใช้ชุมชนเป็นกำแพงการป้องกันไวรัสมรณะ

สำนักข่าว  CGTN / China Media Group (https://mp.weixin.qq.com/s/mDGbvkdWzp_-Cu7V_hJ0Kg) ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ ประธานาธิบดี “สี จิ้นผิงชี้” ใช้ชุมชนเป็นแนวกำแพงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดไวรัสมรณะได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

“สี จิ้นผิง” ลงพื้นที่สำรวจชุมชนกรุงปักกิ่ง

เมื่อไม่นานมานี้ ในการประชุมศึกษาวิจัยแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคของ ณ กรุงปักกิ่ง ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ชี้ชุมชนเป็นแนวกำแพงในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่ได้ประสิทธิภาพที่สุด ต่อจากนี้ ทั่วประเทศต้องปฏิบัติงานเพื่อเกิดผลป้องกันการแพร่กระจายสู่ภายนอกและป้องกันการแพร่กระจายภายในชุมชน หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค

คณะกรรมาธิการกลางของพรรคอมมิวนิสต์จีนได้วางแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดพื้นที่ ต่อมาทางกระทรวงสาธารณสุขแห่งชาติได้ประกาศคำสั่ง “เพิ่มกำลังในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชน”  มีหลายชุมชนได้เพิ่มการเผยแพร่ความรู้ การตรวจอุณหภูมิของผู้อยู่อาศัย  การลงทะเบียนบุคลากรเข้าออก และการบริหารผู้ที่ถูกกักกันที่บ้านอย่างแม่นยำ แต่ในขณะเดียวกัน ต้องยอมรับว่า การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในชุมชนก็มีปัญหาว่า มาตรการไม่เข้มงวด ขาดแครนแรงงาน  และวิธีการทำงานล่าช้าเป็นต้น

ยกตัวอย่าง เช่น หลังจากที่เกิดโรคระบาด ประเทศจีนมีเจ้าหน้าที่ชุมชนในเมืองเกือบ 4 ล้านคนที่ได้ดำเนินงานการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสตามเมืองต่างๆอีก 650,000 เมือง โดยเฉลี่ยแล้วมีเจ้าหน้าที่ชุมชน 6 คนต่อหนึ่งเขตชุมชน และเจ้าหน้าที่หนึ่งคนต้องดูแลชาวบ้าน 350 คน หลังจากประชาชนได้เริ่มกลับมาทำงานของแต่ละพื้นที่ เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้น

ขณะนี้ เมืองอู่ฮั่นหูเป่ยมีเจ้าหน้าที่กว่า 30,000 คน ลงสำรวจพื้นที่บริเวณชุมชนอย่างเจาะลึก เมืองปักกิ่งได้ให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและสถาบันต่างๆกว่า 5 หมื่นคนลงไปปฏิบัติงานที่ชุมชน จากสถิติตลอด 24 ชั่วโมงของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 377 ราย นอกพื้นที่อู่ฮั่น อัตราการเพิ่มผู้ติดเชื้อได้ลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 8 ที่ติดเชื้อรายใหม่จากอู่ฮั่นลดลงจาก 2,071 ราย ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ลดลงเป็น 961 รายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ นี่คือผลมาจากเพิ่มมาตรการการป้องกันและควบคุมที่แข็งแกร่งในชุมชน

 

จนท.ชุมชนจัดที่รับส่งพัสดุให้ชาวบ้าน

เขตเมืองและชุมชนของประเทศจีนได้เลือกใช้มาตรการที่หลากหลายในการคุ้มครองชีวิตพื้นฐานของประชาชน เช่น บางชุมชนได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการ E-commerce ในการช่วยผู้อยู่อาศัยซื้อทาง online , เจ้าหน้าที่ชุมชนช่วยส่งวัตถุดิบและสินค้าในชีวิตประจำวันให้แก่ ครอบครัวที่ยากลำบากและผู้ที่กักกันในบ้าน มีบางชุมชนที่กำหนดเขตพื้นที่รับส่งพัสดุโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการรับส่งในรูปแบบไม่สัมผัสตัวกัน มาตรการเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าจีน เอาแนวคิด “ประชาชนมีความสำคัญที่สุด” ในการปฎิบัติงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแอฟริกาใต้ Dr.Zwelini L Mkhize ชี้ว่า คำสั่งของรัฐบาลจีนนั้นมีประสิทธิภาพอย่างมาก ประชาชนมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติตาม ชาวจีนทั่วประเทศต่างรวมใจเป็นหนึ่งเดียว ถือเป็นการปลุกขวัญกำลังให้กับผู้คนได้เป็นอย่างดี