วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 11:42 น.

ต่างประเทศ

“ปธน.สีจิ้นผิง” ลงนามแล้ว “กม.ความมั่นคง” คุมฮ่องกง

วันพุธ ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 09.16 น.

“ปธน.สีจิ้นผิง” ลงนามแล้ว หลังสภานิติบัญญัติจีนผ่าน “กม.คุ้มครองความมั่นคงแห่งชาติ” ในฮ่องกง พร้อมบรรจุเข้ากฎหมายพื้นฐานบังคับใช้ทันที

ปักกิ่ง, 30 มิ.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (30 มิ.ย.) สมาชิกสภานิติบัญญัติจีนได้ลงมติให้มีการอนุมัติใช้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการปกป้องความมั่นคงแห่งชาติ ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) ของจีน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาวาระที่ 20 ของคณะกรรมการถาวรสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ชุดที่ 13

สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้ลงนามในคำสั่งประธานาธิบดีเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศ

กฎหมายดังกล่าวกำหนดขึ้นผ่านการตัดสินใจของสภาเอ็นพีซีเป็นพื้นฐาน เกี่ยวกับการจัดตั้งและปรับปรุงระบบกฎหมาย อีกทั้งกลไกการบังคับใช้กฎหมายสำหรับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีน เพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติ โดยประกอบด้วยกฎหมาย 6 บท 66 มาตรา ซึ่งมีทั้งกฎหมายกลาง กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายวิธีสบัญญัติ และกฎหมายลูก

กฎหมายดังกล่าวได้จำกัดความหน้าที่และหน่วยงานรัฐบาลของฮ่องกงไว้อย่างชัดเจนเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติ ทั้งยังระบุความผิดไว้ 4 รูปแบบ ได้แก่ การแบ่งแยกดินแดน การบ่อนทำลาย การก่อการร้าย และการสมรู้ร่วมคิดกับประเทศอื่นใดหรือบุคคลภายนอกใดที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ กฎหมายยังระบุบทลงโทษที่สอดคล้องกัน เขตอำนาจศาล กฎหมายและกระบวนการที่ใช้บังคับ และสำนักงานรัฐบาลกลางของประชาชน เพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติในฮ่องกง และเนื้อหาอื่นๆ ด้วย

ด้วยเหตุนี้ การผ่านกฎหมายดังกล่าวจึงถือเป็นการจัดตั้งระบบกฎหมายและกลไกการบังคับใช้สำหรับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติ

ภายหลังการอนุมัติใช้กฎหมายดังกล่าว คณะกรรมการถาวรของเอ็นพีซียังได้ตัดสินใจบรรจุกฎหมายดังกล่าวไว้ในภาคผนวก 3 (Annex III) ของกฎหมายพื้นฐานของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเมื่อช่วงบ่ายของวันอังคารด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดจากการตัดสินใจของเอ็นพีซี ซึ่งผ่านการปรึกษากับคณะกรรมการกฎหมายพื้นฐานของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

กฎหมายที่เพิ่งผ่านการอนุมัติฉบับนี้ ได้ขีดเส้นกรอบการนำไปใช้ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงว่าจะต้องเป็นไปในลักษณะภูมิภาค

กฎหมายฉบับนี้ถือเป็นกฎหมายสำคัญสำหรับการส่งเสริมและพัฒนากรอบการทำงาน “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ในสถานการณ์ใหม่ต่างๆ ซึ่งจะปกป้องความมั่นคงของชาติ สันติภาพที่ยั่งยืน ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในฮ่องกงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ในฮ่องกงจะดำเนินไปอย่างมั่นคง

CR : https://www.xinhuathai.com/high/118976_20200630