วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 02:27 น.

ต่างประเทศ

ทหารกะเหรี่ยงKNUเดินหน้า ยึดฐานฯด๊ากวินจากเมียนมา

วันอาทิตย์ ที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 11.27 น.

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2564 แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูง ของกองกำลังกะเหรี่ยง เคเอ็นยู ได้เปิดเผยว่า การสู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยงกับทหารพม่า ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยทางกองกำลังกะเหรี่ยง เคเอ็นยู ได้ทุ่มกำลังเพื่อยึดฐานด๊ากวินของทหารพม่า พิกัด LV 611998  ให้ได้ ซึ่งฐานฯดังกล่าว อยู่ตรงข้าม บ้านท่าตาฝั่ง หมู่ 7 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ห่างบ้านท่าตาฝั่งไปทางทิศตะวันตกประมาณ  1,200 เมตร          

แหล่งข่าว เคเอ็นยู กล่าวต่อไปว่า ทางกองกำลัง เคเอ็นยู ฟากการเมือง ได้ใช้หน่วยรบ KNLA หรือกองกำลังกะเหรี่ยงปลดปล่อยเพื่อเสรีภาพ ทุ่มกำลังกว่า 5 กองร้อยในการเข้าโจมตีฐานที่มั่นของทหารพม่า ที่ฐานฯด๊ากวิน แต่พบการต้านทานอย่างเหนียวแน่น แต่ก็คิดว่าอีกไม่นาน จะสามารถยึดได้เนื่องจากทหารพม่าเสียขวัญและกำลังใจ และการขาดส่งเสบียงบำรุงกำลังรวมไปถึงอาวุธและกระสุนในการสู้รบ เหตุที่การรบยืดเยื้อ เนื่องจากทางฝ่ายพม่าได้มีการใช้อากาศยานมาสนับสนุนเมื่อถูกโจมตี แต่ก็ไม่สามารถยับยั้งทหารกะเหรี่ยงได้แต่อย่างใด
          
หลังทหารกะเหรี่ยง เคเอ็นยู พยายามทุ่มกำลังเพื่อยึดฐานด๊ากวินของพม่าให้ได้ ขณะที่พม่าเริ่มเพลี่ยงพล้ำและร้องขอการสนับสนุนกำลังทหารอากาศ แต่ยังไม่สามารถขับไล่ทหารกะเหรี่ยงที่ปิดล้อมและเกาะติด ฐานด๊ากวิน ออกไปได้แต่อย่างใด

ทางด้านสาธารณรัฐแห่งสหภาพแห่งประเทศเมียนมา สำนักงานกองบัญชาการทหารสูงสุด ประกาศยุติการสู้รบ และ สันติภาพถาวร ลงนามเมื่อวันที่  30 เมษายน 2564  โดยระบุว่าทางกองทัพทหารพม่าได้ประกาศขยายเวลายุติความเคลื่อนไหวด้านการทหารจากเดิม 1-30  เม.ย. 2564 เป็น 1-31 พ.ค. 2564  และกำหนดแนวทาง/แผนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริหารประเทศ(SAC) รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถจัดการประชุมเจรจาสันติภาพ  

ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธที่ลงนามในสัญญาตกลงยุติดการสู้รบทั่วประเทศ ( NCA ) แล้วทำให้การยุติสู้รบมีความมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นให้สามารถเปิดเจรจากลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธ ที่ยังไม่ได้ลงนามสัญญายุติการสู้รบ ให้สามารถลงนามต่อไป ให้สามารถเจรจาต่อไป จนกว่าจะสามารถเจรจาสันติภาพถาวรประสบผลสำเร็จ ในห้วงเวลา 4 ที่กองทัพประกาศยุติการเคลื่อนไหวทางด้านการทหาร ยกเว้นถูกรบกวน หรือโจมตี โครงข่ายบริหารการบริหารราชการแผ่นดิน