วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:14 น.

ต่างประเทศ

รถไฟบรรทุกสินค้าจีน-เวียดนาม เพิ่มขึ้น 2 เท่าในปี 2021

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565, 18.18 น.

รถไฟบรรทุกสินค้าจีน-เวียดนาม เพิ่มขึ้น 2 เท่าในปี 2021

China Railway Nanning Group Co., Ltd. บริษัทการรถไฟจีนหนานหนิง เปิดเผยว่า เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน มีการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟสินค้าจีน-เวียดนามทั้งสิ้น 346 เที่ยว ในปี 2021 เพิ่มขึ้นกว่า 108% จากปีก่อนหน้า

ผลไม้นำเข้า 19,400 ตัน ซึ่งประกอบไปด้วย ทุเรียน มังคุด และลำไย ได้รับการขนส่งผ่านบริการขนส่งในปี 2564 เพิ่มขึ้น 14.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการเดินทางด้วยรถไฟบรรทุกสินค้าจีน-เวียดนามรวม 400 เที่ยว ในปี 2022

แหล่งข้อมูล:

https://english.cctv.com/2022/01/07/ARTIwuf7jcI8SDmN0L7kFfjf220107.shtml