วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 11:05 น.

ไอที

โทรฟรีหมายเลขฉุกเฉิน 1668, 1669,1330

วันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 13.41 น.
AIS - กสทช. ส่งความห่วงใย ให้ลูกค้าโทรฟรีหมายเลขฉุกเฉิน 1668, 1669,1330 พร้อมสายด่วนช่วยเหลืออื่นๆ
 
 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า AIS สามารถส่งต่อ สื่อสาร ขอความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ทันท่วงที  ดังนั้น AIS จึงร่วมกับ กสทช. ให้ลูกค้า สามารถโทร.ฟรี ไม่มีค่าบริการในหมายเลขฉุกเฉินต่างๆ ได้แล้ว ดังนี้ 
 
 
1668 สายด่วนโควิด
 
1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 
1330 สปสช. 
 
1323 สายด่วนสุขภาพจิต
 
1422 กรมควบคุมโรค
 
1646 ศูนย์เอราวัณ
 
1506 ประกันสังคม
 
โดย AIS พร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าและคนไทยในทุกสถานการณ์ เพื่อร่วมกันผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปด้วยกัน