วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 18:12 น.

การตลาด

ยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน”

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 11.51 น.

ยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน”

 
ยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน” มุ่งหน้าสร้างความยั่งยืน  ณ โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ จ. สกลนคร
 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562  ที่ผ่านมา มร. ฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร บมจ. อีซี่บาย พร้อมด้วยพี่น้องชาวอีซี่บายร่วมกับชมรมทาดีเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และชาวท้องถิ่น ร่วมมือร่วมใจกันมาร่วม กิจกรรม ยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน” โดยคุณเบญญา สัพโส ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ เป็นตัวแทนโรงเรียนในการรับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา พันธุ์พืชพันธุ์ ปศุสัตว์ นอกจากนี้ อีซี่บายยังได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆอีกด้วย กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยพัฒนาโรงเรียนและคุณภาพชีวิตนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างยั่งยืน
 

หน้าแรก » การตลาด