วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:58 น.

การตลาด

ผถห. INSET อนุมัติเพิ่มทุน-แจกวอร์แรนท์ฟรี

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 13.00 น.
คุณกัมปนาท โลหเจริญวนิช ประธานกรรมการ , คุณศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) INSET ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน 153,999,991.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 307,999,983 บาท  โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น เพื่อรองรับจัดสรรวอร์แรนท์ชุดที่ 1 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนท์ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้ 

หน้าแรก » การตลาด