วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 17:44 น.

การตลาด

เซ็นทรัลพัฒนา คว้า 2 รางวัลระดับประเทศ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 19.46 น.


เซ็นทรัลพัฒนา คว้า 2 รางวัลระดับประเทศ

 

 เซ็นทรัลพัฒนา ย้ำผู้นำองค์กรยั่งยืนทุกมิติ คว้าสุดยอดรางวัลรอบด้านปี 2564 ทั้งการตลาด การพัฒนาบุคลากร การเงิน การพัฒนาโครงการ และความยั่งยืน
ล่าสุด คว้า 2 รางวัลระดับประเทศ ได้แก่ รางวัลอันทรงเกียรติ ‘รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2021 สาขา Marketing Excellence หรือ ความเป็นเลิศด้านการตลาด’ เป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 3 ปี และ รางวัล Kincentric Best Employers - Thailand 2021 หรือ รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งปี 2564 โดย Kincentric Thailand  สะท้อนการดำเนินงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด และใส่ใจดูแลพนักงาน พร้อมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

 

กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ตอกย้ำผู้นำอสังหาริมทรัพย์ของไทยและเป็นองค์กรยั่งยืนทุกมิติ  ทั้งการตลาด การพัฒนาบุคลากร การเงิน การพัฒนาโครงการ และความยั่งยืน จากหลายองค์กรหรือสถาบันชั้นนำในระดับโลกและระดับประเทศในทุกมิติ จากการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ที่พร้อมเคียงข้างสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และพร้อมผนึกกำลังทุกฝ่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศให้เดินหน้าไปด้วยกัน

 

 

นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ปีนี้เป็นอีกปีที่เซ็นทรัลพัฒนา ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติหลากหลายมิติ โดยล่าสุด ได้รับรางวัลพระราชทาน สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรางวัล Kincentric Best Employers - Thailand 2021 หรือ รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งปี 2564 โดย Kincentric Thailand ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของคณะผู้บริหาร และทีมงานเซ็นทรัลพัฒนาทุกคน และเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความสำเร็จจากความมุ่งมั่นตั้งใจ ด้วยหัวใจหลักคือ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด รวมทั้งไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัท และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับสังคมและประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Imagining better futures for all มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

 

 

ผมขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เล็งเห็นถึงความพยายามและตั้งใจจริงของเรา รวมถึงขอบคุณทีมงานเซ็นทรัลพัฒนาทุกคน ทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานในความมุ่งมั่นตั้งใจ พัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาความเจริญและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศ ที่สำคัญ เรายึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจดูแลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ลูกค้า, ผู้เช่า, ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ไปจนถึงสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเรา”
โดยในปี 2564 เซ็นทรัลพัฒนาได้รับการการันตีด้วย 2 มาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก และได้รับรางวัลความเป็นเลิศรอบด้านรวมทั้งหมด 11 รางวัล ทั้งในระดับประเทศ ระดับเอเชีย และได้รับมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก ตอกย้ำความสำเร็จทั้งการตลาด การพัฒนาบุคลากร การเงิน การพัฒนาโครงการ และความยั่งยืน ดังนี้

 

Member of Dow Jones Sustainability Indices บริษัทอสังหาริมทรัพย์ หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI World หรือ บริษัทยั่งยืนระดับโลก ต่อเนื่องเป็นปีทื่ 4 และ DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8มาตรฐาน GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) ระดับ Green Star ในหมวด Management และ Development และได้ Score A ในหมวดการเปิดเผยข้อมูล โดย  GRESB เป็นมาตรวัดความยั่งยืนของธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก2021 All - Asia Executive Team Awards ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ใหญ่ระดับเอเชีย จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งสาขา Best CEO, Best CFO, Best IR Program (Investor Relations) และรางวัลยอดเยี่ยมอันดับสองสาขา Best ESG จัดโดย Institutional Investor สื่อธุรกิจแถวหน้าของสหรัฐอเมริกาIAA Awards for Listed Companies 2020 สาขา BEST CFO จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysts Association หรือ IAA)

 

รางวัลอันทรงเกียรติ ‘รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2021 สาขา Marketing Excellence หรือ ความเป็นเลิศด้านการตลาด’ จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ Sasin จุฬาฯ
รางวัล Kincentric Best Employers - Thailand 2021 หรือ รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งปี 2564 โดย Kincentric Thailand ร่วมกับ Sasin จุฬาฯ

 

HR Excellence Awards 2021 รางวัล Gold Winner สาขา Excellence in HR ChangeManagement จากความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค์กร มอบโดย Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์SET Awards 2021 ในกลุ่ม Sustainability Excellence โดยได้รางวัล Highly Commended in Sustainability และได้รับเลือกเป็นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 อีกด้วย จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคารBCI ASIA AWARDS สาขา Top 10 Developers Awards 2020/2021 จาก 3 บิ๊กโปรเจ็กต์ เซ็นทรัล ศรีราชา, เซ็นทรัล อยุธยา, และ เซ็นทารา โคราช

 

ปัจจุบัน เซ็นทรัลพัฒนา บริหารจัดการศูนย์การค้า 35 แห่ง (อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 โครงการ, ต่างจังหวัด 19 โครงการ และในมาเลเซีย 1 โครงการ) และโครงการมิกซ์ยูสที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ได้แก่ เซ็นทรัล อยุธยา (กำหนดเปิด 30 พฤศจิกายน 64) เซ็นทรัล จันทบุรี (กำหนดเปิดกลางปี 2565) และโครงการ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค บนทำเลทอง “ซุปเปอร์คอร์ ซีบีดี” ในกรุงเทพฯ โดยจะทยอยเปิดให้บริการในปี 2566-2567 เป็นต้นไป

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังบริหารศูนย์การค้าภายใต้กิจการร่วมค้า (SF) 1 แห่ง คอมมูนิตี้มอลล์ 17 แห่ง ศูนย์อาหาร 30 แห่ง อาคารสำนักงาน 10 อาคาร โรงแรม 2 แห่ง โครงการที่พักอาศัยอีก 19 โครงการ โครงการดังกล่าวได้รวมส่วนที่บริหารจัดการโดยบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLAND และ SF ที่เซ็นทรัลพัฒนาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
...
 

หน้าแรก » การตลาด