วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 18:20 น.

การตลาด

"อควา ทัช" ร่วมงานวิ่งเทรลที่เบตง

วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 17.20 น.

"อควา ทัช" ร่วมงานวิ่งเทรลที่เบตง

บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด ได้นำสระอควา ทัช (Aqua Touch)​ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีสระว่ายน้ำกับเทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาที่เหนื่อยล้าจากการแข่งขันหรือเล่นกีฬาหนักเข้าไว้ด้วยกัน ไปร่วมสนับสนุนการแข่งขันวิ่งเทรลในรายการ Amezean Jungle Trail 2022 ที่จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวในด้านกีฬาของอำเภอเบตงให้ไปสู่ระดับนานาชาติ