วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 08:21 น.

การเมือง

"เทพไท"ดักคอนักยื่นตีความมืออาชีพ ปม รมต.จะลงมติ พ.ร.บ.งบฯปี63

วันพุธ ที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 17.53 น.

วันที่ 9 ต.ค.2562 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แสดงความเห็นว่า รัฐมนตรีที่มีตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกตำแหน่งหนึ่งนั้น มีสิทธิ์โหวตให้ความเห็นชอบ ร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 ของรัฐบาลได้ 

สำหรับความเห็นส่วนตัวเห็นว่า ส.ส.ที่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ความเห็นชอบกฎหมายฉบับต่างๆที่พิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 163 เว้นแต่เป็นกฎหมายที่รัฐมนตรีนั้นๆมีส่วนได้เสียกับกฎหมายฉบับนั้นจึงไม่สามารถลงคะแนนได้

"ผมเห็นว่าจากข้อยกเว้นนี้เอง เขื่อว่าจะทำให้เป็นประเด็นปัญหาที่อาจจะมีผู้ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองบางกลุ่มบางคนหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยตีความได้ เพราะมีบางคนเห็นว่า อาจจะขัดกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 185 รัฐมนตรีที่เป็น ส.ส.ไม่สามารถลงคะแนนรับร่าง พรบ.งบประมาณของรัฐบาลได้ เพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกัน ร่าง พรบ.งบประมาณ เป็นกฎหมายที่ ส.ส.มีส่วนได้เสียในฐานะรัฐมนตรีที่เป็น ส.ส.คนหนึ่ง เพราะเกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณแผ่นดินโดยตรง จึงขอตั้งข้อสังเกตุและเตรียมรับมือไว้ล่วงหน้า"  นายเทพไท กล่าว

 

หน้าแรก » การเมือง