วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 08:16 น.

การเมือง

"อธิบดีพช."นำคณะผู้บริหารร่วม ทำบุญรำลึก 12 ปีมรณกาลหลวงพ่อปัญญา

วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 15.44 น.

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานรำลึก 12 ปี มรณกาลพระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปทุมุตฺตโร) หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ 

โดยมีพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุพระพรหมมังคลาจารย์ และพระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ จากหน้าโรงเรียนพุทธธรรม ถนนนักษัตร สู่อาคารปัญญานันทานุสรณ์ ชั้น 5 และบรรจุอัฐิธาตุ ณ พุทธมหาเจดีย์ โดยมี พระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีการเจริญชัยมงคลคาถา พิจารณาผ้าบังสุกุล  และสวดพระพุทธมนต์ ต่อจากนั้นมีการเสวนาบูชาคุณสองศรีวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระพรหมมังคลาจารย์ และพระธรรมวิมลโมลี โดยพระอาจารย์ถวิล สุญญธาตุ พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์ พระมหาทวีป กตปุญโญ
  
ในการนี้มีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารกรมฯ พร้อมทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมฯร่วมพิธีด้วย

 

หน้าแรก » การเมือง