วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 08:35 น.

การเมือง

งูเห่าโผล่! ลงคะแนนใหม่ฉลุย ค้านตั้งกมธ.ศึกษาม.44

วันพุธ ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 18.18 น.

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2562  ที่รัฐสภา การประขุมสภาผู้แทนราษฎรดำเนินมาถึงเวลา 17.35 น. นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานได้แจ้งองค์ประชุมว่า มีอยู่ทั้งสิ้น 294 คน โดยปัจจุบันมี ส.ส.ทั้งสิ้น 498 คน จำนวนครึ่งหนึ่งคือ 249 คน  และเข้าสู่วาระการพิจารณาเรื่องที่ค้างคือญัตติจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ผลกระทบจากคำสั่งประกาศของ คสช.และประกาศคำสั่งของหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้ตั้งด้วยเสียงข้างมาก แต่มีสมาชิกฝ่ายรัฐบาลเสนอให้มีการลงคะแนนใหม่ จึงทำให้ประธานในที่ประชุมตรวจสอบองค์ประชุมประกอบกับสมาชิกฝ่ายค้านเดินออกจากห้องประชุมทำให้องค์ประชุมไม่ครบและมีการปิดประชุมมาแล้ว 2 ครั้ง

ทั้งนี้นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีราชชื่อพรรคพลังประชารัฐ ในฐานประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลได้ยืนยันที่จะให้มีการนับคะแนนใหม่ จนถึงเวลา 18.00 น.ประธานในที่ประชุมได้ตรวจสอบองค์ประชุมจำนวน 261 คน ถือว่าเกินครึ่งหนึ่ง ขณะที่สมาชิกฝ่ายค้านไม่แสดงตนเข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นได้มีการลงคะแนนใหม่ด้วยการขานชื่อ

ผลคือไม่เห็นด้วย 244  คะแนน เห็นด้วย 5  คะแนน และงดออกเสียง  6 คะแนน  จึงเป็นอันว่าสภาฯไม่เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมาธิการดังกล่าว และวาระต่อไปคือญัตติขอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่นายวิรัชเห็นว่าสมาชิกเคร่งเครียดมานานจึงเสนอประธานปิดประชุม นายสุชาติเห็นด้วยจึงสั่งปิดประชุมทันที 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบรายชื่อ ส.ส.ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่แสดงตนเพื่อนับเป็นองค์ประชุม จำนวน 10 คน แบ่งเป็นพรรคเพื่อไทย (พท.) 3 คน ได้แก่ นายขจิตร ชัยนิคม ส.ส. อุดรธานี , น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี, นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม., พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) 2 คน ได้แก่ นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทรบุรี พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส. จันทบุรี, พรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม.) 4 คน ได้แก่ นายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ, นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ พรรคประชาชาติ (ปช.) 1 คนได้แก่ นายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี

หน้าแรก » การเมือง