วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 17:25 น.

การเมือง

"นิพนธ์"สั่งทุกหน่วยร่วมแก้ภัยแล้งพร้อมประหยัดน้ำ

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563, 11.33 น.

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2563(สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)​ ณ อาคารประชุมต้นปาล์ม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมกับรองผู้ว่าราชการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จิตอาสา ตำรวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม มูลนิธิ และภาคเอกชน ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย โดยมี ผอ.ศูนย์ ปภ.12 สงขลา รายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบของ ปภ.เขต 12 สงขลา  และรับฟังการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งจากรองผู้ว่าราชการ 5 จังหวัดชายแดนใต้

ทั้งนี้ มท.2 ได้มอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการ 5 จังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด เพื่อประเมินติดตามสถานการณ์น้ำและปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  และกระตุ้น ภาคราชการ ภาคเอกชน ประชาชน จิตอาสา มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งรวมทั้งทราบถึงขั้นตอนการขอความช่วยเหลือจากภาครัฐบาล
    
ภายหลังการประชุมและมอบนโยบาย มท.2 ได้เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา   พร้อมปล่อยขบวนเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปประจำในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ อาทิ รถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำระยะไกล  และเยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา ศูนย์อุตุนิยมภาคใต้ฝั่งตะวันออก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองพลพัฒนาที่ 4 และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12

นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจที่จะมาประชุมในเรื่องของการเตรียมการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งข้อมูลจากการคาดหมายปริมาณน้ำฝนในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาคือตั้งแต่เดือนมกราคมจสถึงเดือนพฤษภาคม 63 ของกรมอุตุนิยมวิทยา ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จะมีปริมาณน้ำโดยรวมต่ำกว่าค่าปกติ มีหลายพื้นที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภค รวมถึงความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการป้องกันปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จึงได้จัดการประชุมในวันนี้ เพื่อเตรียมการรับมือกับปัญหา และเตรียมการในการวางแผนว่า จากนี้ไปตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคมจะเป็นต้นฤดูฝนแรก เราจะต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง ในการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว  และจะติดตามเพื่อดำเนินการในพื้นที่อื่นต่อไป

หน้าแรก » การเมือง