วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 13:10 น.

การเมือง

"เทวัญ"ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนา-ที่โคราชที่วัดจีน

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 22.17 น.

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. ณ วัดมังกรกมลาวาส เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายธงชัย ลืออดุลย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้เสียชีวิตจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า และผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา และดวงวิญญาณอัฐิที่บรรจุในเจดียสถานวัดมังกรกมลาวาส  โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน 

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ในประเทศจีน ซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าพันราย รวมถึงประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคดังกล่าว และเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เกิดเหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน ณ จังหวัดนครราชสีมา เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยได้รับผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรง 

คณะพระสงฆ์จีนนิกายวัดมังกรกมลาวาส จึงได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ ผู้เสียชีวิตจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) นานาชาติ และผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน  ณ จังหวัดนครราชสีมา  โดยพิธีประกอบด้วย พิธีอธิษฐานจิตแผ่เมตตาแก่ดวงวิญญาณ  พิธีสวดขมากรรมสหัสรพุทธนามสูตร (โชยฮกปอฉ่ำ) เป็นพิธีกรรมฝ่ายมหายาน น้อมนำพระคุณของพระรัตนตรัย พระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ให้แก่ดวงวิญญาณ และพิธีทิ้งกระจาด (โยคเปรตพลี) ซึ่งเป็นการเจริญเมตตาธรรมที่มีผลานิสงส์ยิ่งใหญ่ เพื่อโปรดสรรพสัตว์ และถ้าบุคคลใดได้เป็นเจ้าภาพประกอบพิธีนี้ ได้ประกอบการบำเพ็ญมหาทาน โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ แก่ผู้ขาดแคลน ซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนามหายานถือว่า เป็นการบำเพ็ญทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่  ผลแห่งการบำเพ็ญมหาบารมีนั้นจะได้รับผลานิสงส์และอุทิศแก่ดวงวิญญาณทั้งหลายให้ไปอุบัติยังแดนสุขาวดี

หน้าแรก » การเมือง