วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 15:13 น.

การเมือง

"ชวน"รับปิดลงคะแนนเร็วงบฯ63หวิดถูกส่งตีความซ้ำ

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 11.19 น.

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยอมรับว่า ปัญหาองค์ประชุมไม่ครบในขณะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เกิดจากการปิดลงคะแนนเร็วเกินไป ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมในขณะลงมติ แต่ส่วนตัวจะยึดผลการตรวจสอบการแสดงตน หากครบก็เดินหน้าโหวตได้ แต่มีสมาชิกบางส่วนกังวลต่อคำพิพากษาของศาลฎีกาในอดีต ที่กำหนดว่าองค์ประชุมต้องครบทุกครั้งที่มีการลงมติ เนื่องจากมีปัญหาว่า การลงมติจะยึดองค์ประชุมเพียงครั้งแรก ทำให้สมาชิกไม่อยู่ในห้องประชุม ซึ่งคำสั่งศาลฎีกาครั้งนั้นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของการลงคะแนน แต่เมื่อสมาชิกมีความเห็นที่แตกต่างกัน และเพื่อไม่ให้มีปัญหายื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความในภายหลัง จนทำให้ร่างงบประมาณล่าช้าออกไปอีก จึงตัดสินใจไปเริ่มต้นกระบวนการใหม่          

นอกจากนี้ นายชวน ยังกล่าวถึงปัญหาที่สมาชิกมักอ้างว่าเครื่องลงคะแนนขัดข้องในทุกครั้งที่มีปัญหาเรื่องการลงคะแนนหรือการเสียบบัตรลงมติว่า ส่วนตัวจะไม่อ้างเรื่องนี้ เพราะไม่มีความรู้พอที่จะไปวิจารณ์เครื่องลงคะแนนอัตโนมัติ แต่ส่วนใหญ่ตนเองจะเตือนสมาชิกให้เสียบบัตรให้ถูกต้อง เพราะหากเสียบบัตรผิดด้านผลคะแนนก็จะไม่ขึ้น ขณะเดียวกัน มีสมาชิกบางคนคิดว่าองค์ประชุมครบแล้ว จึงไม่ลงคะแนนก็ได้ ทำให้เกิดปัญหาองค์ประชุมไม่ครบ แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อสภาผู้แทนราษฎร ย้ายไปประชุมที่ห้องสุริยัน เนื่องจากมีเครื่องลงคะแนนครบตามจำนวน อย่างไรก็ตาม เครื่องลงคะแนนไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ปัญหาที่แท้จริงคือสมาชิกต้องเดินทางมาประชุม เนื่องจากรัฐบาลมีเสียงปริ่มน้ำ ทุกคนจึงต้องรับผิดชอบเสียงด้วยการอยู่ร่วมประชุม

"วิษณุ"โล่งอกกางไทม์ไลน์ขั้นตอนต่อไป

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ที่สภาฯลงมติในวาระ2และ 3 ใหม่ ว่า ตอนนี้ใจชื้นขึ้น เพราะก่อนหน้านั้นคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติให้เบิกจ่ายเงินตามงบประมาณเก่าไปก่อน แต่ยังไม่มีการเบิกอะไรมากนัก เพราะทุกคนรู้ว่างบประมาณใหม่กำลังจะออก และโครงการต่างๆที่อาจไม่ทันได้คัดเลือกคู่ค้า แต่ยังไม่ได้ลงนามผูกพันสัญญา เมื่องบประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับก็เรียกมาลงนามในสัญญาได้ทันที ซึ่งหน่วยงานหลายแห่ง หลายจังหวัดได้ดำเนินการไปแล้ว เป็นการบรรเทาความล่าช้าไปพอสมควร

"ผมชื่อว่าเป็นความโล่งอกและยินดีของทุกคน ทุกฝ่าย ไม่ใช่แต่เพียงรัฐบาล รวมถึงประชาชนผู้ประกอบการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่เกรงว่าจะไม่ได้รับเงินจะเริ่มดำเนินการได้ และโครงการต่างๆก็เริ่มดำเนินการได้เมื่อกฎหมายผ่านสภาฯโดยถูกต้องในชั้นของสภาฯแล้ว ในช่วงบ่ายวันนี้ วุฒิสภาจะพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ เมื่อแล้วเสร็จ ก็จะมีขั้นตอนกฎหมายที่ต้องทิ้งไว้ 3 วัน ก่อนเสนอมาที่รัฐบาล และรัฐบาลจะมีเวลาอีก5 วันเพื่อตรวจสอบ จากนั้นจะนำขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป เมื่อโปรดเกล้าฯแล้วก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน นี้ หลังจากนี้รัฐบาลก็เตรียมเข้าสู่การจัดทำงบประมาณปี 2564 ต่อไปซึ่งจะเสนอเข้าสภาฯในเวลาไม่กี่เดือนนี้"  นายวิษณุ กล่าว

หน้าแรก » การเมือง