วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 01:44 น.

การเมือง

ครม.เคาะหยุดยาว 4 วันเดือนก.ย. ตั้งปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 12.58 น.

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563   ผู้ส่อข่าวรายงานว่า  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีการพิจารณาและเห็นชอบตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข คนใหม่แทน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ.ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนก.ย.2563 นี้  ทั้งนี้ว่าที่ปลัด สธ.ที่จะรับตำแหน่งในวันที่ 1 ต.ค.2563 คือ นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต

และที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันหยุดราชการในเดือนก.ย.เพิ่มขึ้น 2 วันได้แก่ วันศุกร์ที่ 4 ก.ย. และวันจันทร์ที่ 7 ก.ย. เพื่อดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 ดังนั้น หยุดรวม 4 วันคือวันที่ 4-7 ก.ย.