วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 08:22 น.

การเมือง

อดีตผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยคิด OTOP แห่ซบพรรคเพื่อไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 13.13 น.

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย  นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรค นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรค นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค และน.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรค ต้อนรับอดีตผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย มาสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทย ซึ่งประกอบด้วย1)นายสุธรรม แสงประทุม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 2)รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล นักวิชาการอิสระ-นักเศรษฐมิติระดับโลก ผู้ริเริ่มความคิด หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการ OTOP ในปัจจุบัน

หน้าแรก » การเมือง