วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 07:20 น.

การเมือง

อนุฯกมธ.สภาฯดัน"Big data"ตรวจสอบโปร่งใสภาครัฐ

วันพุธ ที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2564, 19.45 น.

อนุฯ กมธ. ปรับปรุงระบบราชการ ‘เล็ง’ ผลักดันสร้างรายงานจาก Big data ตรวจสอบความโปร่งใสภาครัฐ

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ) 402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ส.ส.ดร.นพดล แก้วสุพัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางปรับปรุงระบบราซการเพื่อปฏิรูปประเทศ ในคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป ประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เผยถึงการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาเรื่อง สรุปผลการพิจารณาศึกษาเพื่อจัดทำร่างรายงานของคณะอนุกรรมาธิการฯ ยังมีประเด็นที่จะสามารถที่ผลักดันให้เป็นผลสัมฤทธิ์ ในการสร้างความโปร่งใสในการระบบราชการ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้หลังจากที่ได้เชิญกรมบัญชีกลางและหน่วยงานด้านเทคโนโลยีเข้ามาหารือ เรื่องของ Big data และการจัดทำ Super Report หรือสร้างรายงานโดยการประมวลผลจาก Big Data นั้นในขณะนี้การจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐเป็นข้อมูลที่เปิดเผยอยู่แล้วในระบบ Egp หรือ E-Bidding โดยหากสร้างรายงานให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่าง งบประมาณ และความคุ้มค่าในการจัดซื้อจัดจ้าง นำมาเปิดเผยต่อสาธารณะ ก็จะส่งผลให้ การจัดซื้อจัดจ้างเกิดการใช้เงินอย่างคุ้มค่าและมีการบูรณาการร่วมกันตามกรอบของกฎหมาย

ด้าน ร.ต.ต.สิริชัย ตุลยสุข อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางปรับปรุงระบบราซการเพื่อปฏิรูปประเทศ เผยว่า ตนเห็นด้วยที่จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือในการจัดทำ Super Report เพื่อนำข้อมูลที่ได้นำมาเป็นข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับหน่วยงานราชการ อีกทั้งยังสร้างความมั่นคงให้แห่งรัฐได้อีกทาง โดยในอาทิตย์ถัดไปคณะอนุกรรมาธิการ จะเชิญฝ่าย IT ของกรมบัญชีกลาง รวมถึง ฝ่าย IT ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) เข้ามาหารือ เพื่อศึกษาทางออกอย่างเป็นรูปธรรมก่อนนำข้อมูลนี้สรุปเพื่อเสนอในชั้นกรรมาธิการและนำเสนอต่อสภาต่อไป

นายบรรณ แก้วฉ่ำ อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางปรับปรุงระบบราชการเพื่อปฏิรูปประเทศ เผยเพิ่มเติมว่า ตนได้นำเอาข้อมูลที่ได้จากการให้ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมาสรุปแล้ว แต่ทั้งนี้มีความยากที่จะทำให้เห็นภาพและนำเสนอให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อสภา ทั้งนี้คณะอนุกรรมาธิการ มีแนวคิดว่า ควรจะให้ฝ่าย IT ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำรูปแบบและทำให้เป็นเอกสารเป็นรูปแบบ Graph หรือรูปแบบรายงานการนำเสนอ เพื่อแนบประกอบต่อไป

ดร.ณพลเดช มณีลังกา ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางปรับปรุงระบบราชการเพื่อปฏิรูปประเทศ กล่าวว่า ในเทคนิคการนำเอาข้อมูลที่เรียกว่า Big data มาเป็นรายงานนั้น ปัจจุบันต้องยอมรับว่ายังกระจายอยู่ในแต่ละหน่วยงานราชการ หากสามารถนำมาบูรณาการร่วมกันได้และนำออกมาเป็น รายงานเพื่อแสดงผลในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการ Plot graph เราจะเห็นถึงช่องโหว่ที่เราไม่เคยเห็นก่อน ปัจจุบันด้วยเทคนิคความปลอดภัย เราสามารถสร้าง Firewall เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และสร้างระบบ API หรือ ระบบเชื่อมต่อภายนอกได้ ทั้งนี้เรายังมีนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญการเขียน Query Database หรือการกรองข้อมูลจาก Big data เพื่อนำข้อมูลที่ได้นำมาประมวลผล ทั้งนี้ยังจะช่วยให้นักศึกษาที่ตกงานสามารถนำความรู้ความสามารถมาใช้ประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้  

หน้าแรก » การเมือง