วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 05:12 น.

การเมือง

9-25เม.ย.ปิดปตท.สำนักงานใหญ่! หลังรอง กก.ผจก.ติดโควิด

วันศุกร์ ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2564, 13.09 น.

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 นายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังกรณีโรคอุบัติใหม่COVID-19 (ศูนย์พลังใจ)บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)เปิดเผยว่า ผู้บริหาร ปตท. ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 คน ซึ่งปฏิบัติงานที่ชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ได้รับการยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ว่า ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังได้เข้าร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับผู้บริหารของ ส.อ.ท. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 

ได้ทราบต่อมาภายหลังเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ว่าผู้บริหาร ส.อ.ท. ติดเชื้อโควิด-19 โดยผู้บริหาร ปตท. ท่านนี้จึงได้รีบเข้าตรวจ และทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19นอกจากนั้น ได้สั่งให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ทำงานที่บ้าน จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2564 และดำเนินการฆ่าเชื้อโรคอาคารสำนักงานตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเข้ามาสอบสวนโรคตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนโดยรอบ