วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 00:58 น.

การเมือง

สำเพ็งเยาวราชโมเดล! “ฉีดวัคซีน 100% ไทย-เทศ” จบใน 20 วัน

วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 17.40 น.

สำเพ็งเยาวราชโมเดล! “ฉีดวัคซีน 100% ไทย-เทศ” จบใน 20 วัน “หวัง” ต้นแบบโมเดลปราบโควิด19 ประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2564  ดร.ณพลเดช มณีลังกา ว่าที่ผู้สมัคร สก. เขตสัมพันธวงศ์ พรรคเพื่อไทย เผยว่า หลังจากตนได้ยื่นหนังสือถึงขอวัคซีนให้ชาวจีนเยาวราชและชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย จากประเทศจีน โดยยื่นหนังสือถึง “ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง” ผ่านเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย ด้วยมองว่าจะมีโอกาสในการช่วยเหลือประเทศไทยในบางมิติได้บ้าง 

ทั้งนี้จากที่มีการประชุม “โครงการสำเพ็งเยาวราชโมเดล” ตนขอชื่นชมกับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่เห็นชอบกับโครงการโดยจะฉีดวัคซีนในโครงการสำเพ็งเยาวราชโมเดลให้กับประชาชน 100% (ทั้งไทยและต่างชาติทั้งหมด) ภายใน 20 วัน และจะใช้โมเดลนี้ในการขยายผลกับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ แจ้งว่าจะจัดวัคซีนให้กับทางโครงการสำเพ็งเยาวราชโมเดล จำนวน 50,000 โดส ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งเหลือเวลาเพียง 2 อาทิตย์ในการเตรียมการ จะต้องจัดฝึกอาสาสมัคร อสส., อสม., ประสานงานกับโรงพยาบาลและแพทย์ รวมถึงระบบแอปพลิเคชันที่จะต้องเตรียม อีกทั้งเบื้องต้นมีการประสานกับภาคเอกชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเช่น BTS, ไทยประกันชีวิต, AIS, ปตท., และกองทุนมิตรผลบ้านปู เป็นต้น

ดร.ณพลเดช กล่าวต่อไปอีกว่า หากวางแผนให้รัดกุมจะเป็นต้นแบบในการจัดการของทั้งประเทศ โดยเริ่มจาก “โครงการสำเพ็งเยาวราชโมเดล” ที่มีการร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างบูรณาการ โดยการวางแผนให้ผู้ที่จะได้รับวัคซีนมีความรู้และเตรียมร่างกายให้แข็งแรงรวมถึงการรับประทานอาหารและสมุนไพรที่มีฤิทธิ์เพิ่มภูมิต้านทาน การให้วัคซีนควรให้ความมั่นใจกับผู้รับวัคซีนว่าฉีดแล้วจะปลอดภัย 100% โดยจะต้องเตรียมแพทย์ฉุกเฉินและห้อง ICU ฉุกเฉินเตรียมพร้อมตลอดเวลา เพราะหากผู้ป่วยเกิดอาการจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีซึ่งควรจะเป็นการเฝ้าระวังหลังฉีดอย่างน้อย 3 วัน 

ทั้งนี้ควรให้แรงจูงใจสำหรับผู้ที่จะฉีดด้วย ไม่ว่าจะเป็นการให้ประกันภัย , สิทธิพิเศษจาก กทม. รวมถึงสิทธิส่วนลดต่างๆ จากร้านค้าและภาคเอกชน และด้วยถนนเยาวราชในยามค่ำคืนจะเป็นแหล่งอาหารที่มีอาหารอร่อย เราสามารถให้ความรู้โภชนาการในอาหารแต่ละชนิดที่มีผลต่อภูมิคุ้มกันโควิดได้อีกหนึ่งทาง หลังจากฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ครบ 100% แล้วเขตสันพันธวงศ์จะกลายเป็นพื้นที่สีเขียว เมื่อทำได้สำเร็จ ผู้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยจะสามารถเข้ามาในพื้นที่อย่างปลอดภัยในสำเพ็ง-เยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ ที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญ เราสามารถยื่นข้อเสนอนี้ให้กับผู้เข้ามาในพื้นที่ฉีดวัคซีนแบบวอร์คอิน ในอนาคตได้อีกทาง

 ดร.ณพลเดช เปิดเผยด้วยว่า ได้น้อมถวายน้ำยาเอนกประสงค์ล้างมือ แด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 5 และพระภิกษุวัดไตรมิตรฯด้วย