วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 18:38 น.

การเมือง

"ณพลเดช"ตามวัคซีน 50,000 โดส ตามสำเพ็งเยาวราชโมเดลจาก"อัศวิน"

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 11.53 น.

"ณพลเดช"ตามวัคซีน 50,000 โดส ตามสำเพ็งเยาวราชโมเดลจาก"อัศวิน" พร้อมหารือ"ส.อ.ท." รับโควต้าจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ดร.ณพลเดช  มณีลังกา  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาฯ และ ประธานเครือข่ายชมรมสามมิตรสัมพันธวงศ์  ได้ยื่นหนังสือต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง  เพื่อติดตามไถ่ถามวัคซีนจำนวน 50,000 โดส ของโครงการสำเพ็งเยาวราชโมเดล ที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนเมื่อใด 

ดร.ณพลเดช กล่าวว่า ด้วยประชาชนในเขตพื้นที่สัมพันธวงศ์  ได้เข้ารายชื่อเพื่อไถ่ถามวัคซีนจำนวน 50,000 โดส เพื่อที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในโครงการสำเพ็งเยาวราชโมเดล ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อท้องถิ่นและสื่อสาธารณะอย่างกว้างขวางว่าเป็นวัคซีนที่ได้สัดส่วนมาจากกรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานราชการภาคเอกชนและประธานชุมชนที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาว่าจะมีการฉีดจริง โดยกำหนดที่จะเริ่มฉีดเข็มแรกในวันที่ 7 มิถุนายน  2564 ที่ผ่านมาในจุดต่างๆ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลเทียนฟ้า โรงพยาบาลสมิติเวช-ไชน่าทาวน์  โรงพยาบาลกลาง และวัดไตรมิตรวิทยาราม ซึ่งได้เปิดการลงทะเบียนแล้วอย่างกว้างขวาง โดยมุ่งเน้นเพื่อที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่  

ประชาชนที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ รวมถึงชาวต่างประเทศที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาการค้าขายของพื้นที่ ที่เป็นแหล่งค้าปลีกและค้าส่งขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางของ Head Office ของอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรม  แต่เมื่อถึงวันเวลาที่กำหนดฉีดวัคซีนกลับไม่มีการฉีดและมีการเลื่อนเวลาโดยไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะเริ่มฉีดเมื่อใด  จึงทำให้ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนในโครงการสำเพ็งเยาวราชโมเดลไปแล้วจึงเกิดความสับสน โดยส่วนใหญ่มิได้ลงทะเบียนในส่วน แอปพลิเคชัน อื่นๆ ที่ภาครัฐจัดให้ เช่น หมอพร้อม ไทยร่วมใจ ฯลฯ ขณะนี้เกิดความสับสนว่าวัคซีนในโครงการสำเพ็งเยาวราชโมเดลจะมาหรือไม่และเมื่อใด ทำให้เกิดการเสียโอกาสที่จะได้รับวัคซีน เสียโอกาสในการสร้างรายได้ เสียโอกาสในสิทธิมนุษยชนที่พึงมีพึงได้จากรัฐบาลตามกรอบรัฐธรรมนูญ 

ดร.ณพลเดช ยังกล่าวต่อไปว่า จากการร้องเรียนมายังตนและมีการเข้าชื่อ ตนจึงได้ประสานและทำหนังสือมายัง พล.ต.อ.อัศวิน  เพราะถือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้ว่ากรุงเทพฯในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน ทั้งนี้ควรมาให้คำตอบกับประชาชนว่าจะสามารถเริ่มฉีดได้เมื่อใด หากไม่ได้จะมีช่องทางอย่างไรสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนไปแล้ว และการรับผิดชอบต่อความเสียหายกับประชาชนที่ลงทะเบียนไปแล้วแต่ไม่ได้ฉีดจะทำอย่างไร  

จากความทุกข์ร้อนของประชาชน ตนได้หารือกับนายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  ที่ ส.อ.ท ได้รับโควต้าจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะได้รับวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” ในเดือนนี้จำนวน 300,000 โดส โดยหากทาง กทม. ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ตนอาจต้องประสานไปยังช่องทางอื่นเพื่อขอส่วนแบ่งนำมาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งตนไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะจะเป็นผลเสียกับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ กับการบริหารจัดการในภาพรวม

หน้าแรก » การเมือง