วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 00:57 น.

การเมือง

สมาคมอบจ.วอน มท.อออกระเบียบใหม่ ให้ อปท.ซื้อวัคซีนโควิดได้ด้วย

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 13.27 น.

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ออกโรงครั้งที่สองแถลงการณ์เรื่องการจัดซื้อวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

มีเนื้อหาสาระสำคัฐคือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวเพื่อฉีดให้กับประชาชนได้ ซึ่งเป็นการให้หลักการกว้างๆและมีเงื่อนไขต่างๆประกอบมาด้วย อาจเปิดปัญหาในทางปฏิบัติ เช่นบางจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัด การจัดหาวัคซีนจะต้องมีแนวทางอย่างไรจะได้มีมีปัญหาในทางปฏิบัติ การจองของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ให้จองซื้อผ่านทางเว๊ปไซด์ในกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ มีปัญหาเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไม่เอื้ออำนวยให้ทำได้เช่นกัน          

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่าทางสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จึงขอเรียกร้องไปยังกระทรวงมหาดไทย ให้มีหนังสือซักซ้อมถึงแนวทางปฏิบัติในกรณีดังกล่าวให้ชัดเจน หากมีระเบียบข้อไหนที่เป็นปัญหาอุปสรรคขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเว้นหรือออกระเบียบใหม่ออกมาบังคับใช้โดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติและไม่มีปัญหากับหน่วยตรวจสอบในอนาคตกับพวกเราอีก หากกระทรวงมหาดไทยไม่ทำตามข้อเสนอแนะชาตินี้ก็ไม่สามารถจัดซื้อวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 มาฉีดให้กับประชาชนได้ ส่วนการทางสมาคมดังกล่าวจะทำหนังสือยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ว่าจังหวัดไหนมีความประสงค์จะจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เท่านั้น เพื่อรวบรวมข้อมูลและมอบให้ พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ช่วยประสานอีกทางหนึ่ง ส่วนเรื่องการบริหารจัดการและการฉีดวัคซีน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละจังหวัด หารือแนวทางกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ต่อไป
          
นายสมศักดิ์ กล่าวในตอนท้ายว่าที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นห่วงเรื่องความเหลื่อมล้ำของประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนไม่เท่าเทียมกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีศักยภาพไม่เท่าเทียมกันในเรื่องงบประมาณ  แต่อยากให้มองว่าเป็นเพียงหน่วยงานเสริมที่ช่วยเติมเต็มเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้กับรัฐบาล เป็นการลดความเหลื่อมล้ำมากกว่า แต่ภารกิจหลักในการจัดหาวัคซีนเป็นของรัฐบาล หากพื้นที่ไหนไม่มีงบประมาณหรือดูแลไม่ทั่วถึง เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลต่อไป และขอย้ำชัดๆว่าอย่ามองว่าเป็นเรื่องของการเมือง หรือการแย่งทำงานกับรัฐบาล แต่ขอให้มองเป็นการช่วยเหลือกันในยามวิกฤติจะดีกว่า