วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 01:01 น.

การเมือง

โควิดระบาดหนัก! "บิ๊กป้อม"ประชุมแก้ปัญหาผักตบชวา ลั่นต้องหมดไปจากประเทศไทย

วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 11.44 น.

พล.อ.ประวิตร  ประชุม คกก. แก้ปัญหาผักตบชวา  กำชับ 5หน่วยงานหลัก  เร่งรัดกำจัด แปรรูปเพิ่มมูลค่า ย้ำ ต้องให้หมดจากประเทศไทย โดยเร็ว    ชื่นชม "คนริมคลอง"ร่วมมือ  ห่วงใย จนท.ให้ระวังโควิดขณะปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ผอ.กอนช. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ผ่านระบบ Video Conference ณ  ห้องประชุมวิจิตรวาทการ  สมช.  ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมได้รับทราบ ผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวา และวัชพืช งป.ปี64 ของ 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง,กรมชลประทาน,กรมเจ้าท่า,คณะทำงานฯระดับจังหวัด และ กทม. ได้ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวา (มิ.ย.64) รวมทั้งสิ้น 4,513,836 ล้านตัน และรับทราบผลการกำจัดผักตบชวาในลุ่มน้ำภาคกลางและภาคตะวันออก 19 จว.โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม GISTDA (มิ.ย.64) จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 511,912 ตัน และรับทราบผลการกำจัดผักตบชวาโดยชมรมคนริมคลอง ซึ่งกรมการปกครอง รับผิดชอบดำเนินกิจกรรม ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 7,653 ชมรม ดำเนินกิจกรรมแล้ว 20,719 กิจกรรม 

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวชื่นชม ขอบคุณในความเสียสละ และขอให้ดำเนินกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง ต่อไป  สำหรับเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ ซึ่งมีจำนวน 1,582 ลำได้ใช้จัดเก็บผักตบชวาแล้ว จำนวน 1,899 แหล่งน้ำ เป็นไปตามแผนงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงได้รับทราบความคืบหน้า  การขอขึ้นทะเบียน สารชีวภัณฑ์ เพื่อนำมาใช้ในการกำจัดผักตบชวาโดย ม.เกษตรศาสตร์(วิทยาเขตกำแพงแสน) ซึ่งจะต้องผ่านการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ก่อนจึงจะนำไปใช้ในพื้นที่ได้ และคณะกรรมการฯยังได้เห็นชอบแนวทางการสนับสนุนการแปรรูปผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ของม.สงขลานครินทร์ ด้วย

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ต่อการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืช มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้เน้นย้ำ 5 หน่วยงานหลัก จะต้องเร่งรัดกำจัดและการแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า ต่อประชาชน ชุมชน  พร้อมทั้งขอบคุณชมรมคนริมคลอง ที่ได้เสียสละร่วมแรงร่วมใจ มาอย่างต่อเนื่อง ที่จะช่วยกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยให้ได้ โดยเร็วที่สุด เพื่อให้สะดวกสัญจร และป้องกันน้ำท่วม พร้อมขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19 ในขณะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการที่ ศบค.กำหนด อย่างเคร่งครัด

"ประวิตร"เร่ง ศปฉ.พปชร. เกาะติดการช่วยเหลือ ปชช. ทั่วประเทศ 

พล.อ.ประวิตร  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลได้ยกระดับมาตรการขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดจากเดิม 10 จังหวัด เพิ่มเป็น 13 จังหวัด เพื่อให้การบริหารจัดการควบคุมสถานการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นได้มอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการ พปชร. และผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์โควิด 19 (ศปฉ.พปชร.) พร้อมทั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สส. เร่งเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอย่างทั่วถึง โดยการส่งมอบถุงยังชีพ และสิ่งที่เป็นความจำเป็นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งประสานส่งตัวผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา ณ รพ.รัฐ-เอกชน รพ.สนาม และ Hospitel ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันได้ให้ความช่วยเหลือผ่านศูนย์ ศปฉ.พปชร. เพื่อส่งต่อไปยังสาธารณสุขแล้วกว่า 1,000 ราย และในช่วงที่ผ่านได้มีการมอบถุงยังชีพ พร้อมกับดำเนินการดำเนินการส่งข้าวกล่องไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดค่าครองชีพให้กับประชาชน

ทั้งนี้ พปชร. พร้อมเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงในแต่ละชุมชนอย่างทั่วถึง โดยมีแผนที่จะขยายพื้นที่ในการมอบถุงยังชีพและข้าวกล่องให้ครอบคลุมชุมชนต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น เนื่องจากขณะนี้ยังมีผู้ประกอบการ ร้านค้าและภาคเอกชนจำนวนมาก ที่ยังติดต่อ และพร้อมให้ความช่วยเหลือผ่าน ศูนย์ ศปฉ.พปชร. เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งต่อไปยังประชาชน และคลัสเตอร์ในพื้นที่ต่างๆ

ด้าน ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ตนและทีมสมาชิกพรรค พปชร. ได้เร่งส่งมอบถุงยังชีพ และข้าวกล่องไปแล้วหลายพื้นที่ทั้งในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และ พื้นที่เฝ้าระวัง อาทิ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี  นครปฐม ปทุมธานี  นครราชสีมา และเชียงใหม่ เป็นต้น  ซึ่งในสัปดาห์นี้ทางศูนย์ ศปฉ.พปชร. จะเร่งกระจายถุงยังชีพและข้าวกล่องเพิ่มเติมตามความต้องการของชุมชนในพื้นที่ต่างๆ  ซึ่งหากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งความประสงค์ มาที่ ศปฉ.พปชร. ผ่านสายด่วน Call Center 02-939-1111 จำนวน 30 คู่สาย หรือ Inbox มาในเพจ Facebook ของพรรคได้ที่https://www.facebook.com/PPRPThailand/ ซึ่งทางพรรค พร้อมดำเนินการช่วยเหลือต่อไป