วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 18:20 น.

การเมือง

"ส.ส.ท้องถิ่นไทย"จ่อยื่นแบบหารือสภา “แนะกลยุทธ์” แก้ปัญหาโควิด 6 ข้อ

วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 16.38 น.

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคท้องถิ่นไทย กล่าวถึงการร้องเรียนจากประชาชนในการแก้ปัญหาโควิด19 ที่เป็นประเด็นสำคัญที่ยังไม่แก้ไข โดยตนได้เขียนบันทึกในแบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือต่อประธานในที่ประชุม ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม โดยเสนอการแก้ปัญหาด้วยกลยุทธ์ 6 ข้อประกอบด้วย

1.ขอให้มอบอำนาจการตัดสินใจแก้ปัญหาโควิด19 กับผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถยกเว้นระเบียบบริหารจัดการแทนส่วนราชการได้ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในพื้นที่

2.ขอให้เร่งจัดหาวัคซีนแก้โรคโควิด19 กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันโรคได้เพราะตอนนี้เด็กติดเชื้อจำนวนมาก

3.ขอให้เร่งจัดหาวัคซีนแก้โควิด19 กับพระภิกษุสามเณร สัปเหร่อ มัคนายก ตามวัดสำนักสงฆ์และคณะกรรมการมัสยิดอิสลาม หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการศพตามมัสยิดสุเหร่า

4.ขอเสนอให้มีระเบียบเกี่ยวกับเงินเยียวยา กับผู้เสียชีวิตเพราะโรคโควิด19 และระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการต่างๆ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และผู้ทำหน้าที่ในภารกิจช่วยเหลือโรคโควิด19

5.ขอให้มีแนวทางการจัดการกับขยะติดเชื้อ น้ำเสีย น้ำทิ้ง ที่จัดเจน เช่นจุดกำจัด จุดทิ้งต่างๆ ในศูนย์พักคอย โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ฯลฯ เพื่อความปลอดภัย

6.ขอให้มีสถานที่ดูแลรักษาคนต่างด้าว คนเร่ร่อน แยกจากสถานที่ปกติ เพื่อความเรียบร้อย

ด้าน ผศ.ดร.สิริชัย ตุลยสุข ผู้เชียวประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(นายนพดล แก้วสุพัฒน์) กล่าวขยายความว่า การแก้ปัญหาโดยการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นจะเป็นการแก้ปัญหาโดยตรงเฉพาะจุดเพราะท้องถิ่นจะทราบปัญหาที่อยู่กับตัวเองอีกทั้งมีงบประมาณอยู่ในมือ หากรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางก็จะทำให้ล่าช้าไม่ทันต่อการแก้ปัญหา รวมทั้งก่อให้เกิดความสับสน สำหรับวัคซีนปัจจุบันเรามุ่งเน้นแต่เพียงวัคซีนสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป แต่เด็กต่ำกว่า 18 ปียังไม่มีคนพูดถึงควรเร่งสั่งจากต่างประเทศก่อนที่จะประสบปัญหาสั่งวัคซีนช้าและเป็นปัญหาเรื้อรังดังในปัจจุบัน และภาพที่สะท้อนมาให้เห็นในโลกโซเชียล มีผู้เสียชีวิตมากขึ้น แต่การดูแลและอุดหนุนสำหรับผู้ที่ดำเนินการเผาศพเช่นสัปเหร่อ ยังไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัดควรให้การดูแลจากภาครัฐด้วย

"อนึ่งการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้เหนื่อยล้ามากแล้ว ควรอย่างยิ่งที่จะอุดหนุนการเงินต่างๆ อย่างเต็มที่เพื่อให้เขามีกำลังใจในการทำงาน อีกทั้งปัญหาขยะมีเชื้อจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตหากไม่บริหารจัดการให้ดี เพราะฝนตกหากชำระขยะก็จะลงสู่แหล่งน้ำ และน้ำเป็นปัจจัยใจการผลิตผลก็คือคนจะติดกันทั้งเมืองควรเร่งบริหารจัดการขยะติดเชื้อโควิด19 และประการสุดท้ายเนื่องจากคนต่างด้าวและคนเร่ร่อน ในขณะนี้มีจำนวนมากและยากต่อการควบคุม ควรแยกสถานที่ให้เขาอยู่เป็นสัดส่วน จะแก้ปัญหาคนตายกลางถนน คนติดเชื้อออกไปแพร่เชื้อไปได้มาก"  ผศ.ดร.สิริชัย กล่าว

หน้าแรก » การเมือง