วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 10:58 น.

การเมือง

ศบค.รายงานยอดฉีดวัคซีน 13 ก.ย. 676,669 โดส

วันอังคาร ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564, 12.03 น.

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564  เวลา 12.30 น. ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ป่วยรายใหม่ 11,789 ราย หายป่วยแล้ว 1,235,470 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,377,679 ราย เสียชีวิตสะสม 14,527 ราย ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 หายป่วยแล้ว 1,262,896 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,406,542 ราย เสียชีวิตสะสม 14,621 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 13 กันยายน 2564 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 40,953,025 โดส วันที่ 13 กันยายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 237,043 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 438,126 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 1,500 ราย รวม 676,669 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวม 226,103,733 ราย  อาการรุนแรง 102,383 ราย รักษาหายแล้ว 202,725,952 ราย  เสียชีวิต 4,652,637 ราย 

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 42,140,103 ราย
2. อินเดีย จำนวน 33,288,021 ราย
3. บราซิล จำนวน 21,006,424 ราย
4. สหราชอาณาจักร จำนวน 7,256,559 ราย
5. รัสเซีย

หน้าแรก » การเมือง