วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 00:53 น.

การเมือง

อัยการฯเตือนโลกโซเชี่ยลหยุดโพสต์ภาพเด็กสาว ม.6 ชิงทองในห้าง

วันอังคาร ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564, 16.41 น.

อัยการฯเตือนโลกโซเชี่ยลหยุดเผยแพร่ภาพเด็กสาว ม.6 ชิงทองในห้างเสี่ยงผิดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาท อย่าทำ..!!

นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9 โพสเฟสบุ๊คเตือนโลกโซเชี่ยลที่เผยแพร่ ภาพเด็กนักเรียนชิงทอง เป็นนักเรียนอยู่ชั้น ม.6 อายุ 17 ปี ถูกเผยแพร่เป็นข่าว หรือตามห้อง LINE ผมเห็นไปทั่วโปรดศึกษากฎหมายกันให้รอบรู้ด้วยครับ เป็นความผิดตามกฎหมาย ฝากสื่อมวลชนและผู้ที่ชอบส่งข่าวตามโซเชียล ระมัดระวังกันให้มากจะถูกแจ้งความดำเนินคดี หน่วยงานที่ มีหน้าที่คุ้มครองเด็กช่วยกันออกมาตักเตือนสังคมด้วย

มาตรา 130 ห้ามมิให้ผู้ใดบันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียง แพร่เสียงของ เด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือโฆษณาข้อความซึ่งปรากฏ ในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือในทางพิจารณาคดีของศาลที่อาจทำให้ บุคคลอื่นรู้จักตัว ชื่อตัว หรือชื่อสกุล ของเด็กหรือเยาวชนนั้น หรือโฆษณาข้อความเปิดเผยประวัติ การกระทำความผิด หรือสถานที่อยู่ สถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษาของเด็กหรือเยาวชนนั้น

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระทำเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโดยได้รับอนุญาต จากศาลหรือการกระทำที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

มาตรา 192 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 130 มาตรา 136 หรือมาตรา 153 ต้องระวางโทษจาคุก ไม่ 1 หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

มาตรา 27ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือสื่อ สารสนเทศประเภทใด ซึ่งข้อมูลเก่ียวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาท่ีจะทําให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็กหรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ

มาตรา 79 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 มาตรา 50 หรือมาตรา 61 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ

อ่านแล้วทำความเข้าใจกฎหมายกันด้วยครับ เด็ก คือเด็ก มีกฎหมายคุ้มครองเด็ก และวิธีการสำหรับเด็กที่กระทำความผิด เพื่อให้เด็กมีโอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดี เด็ก ไม่ใช่ผู้ใหญ่ ไม่ใช่การใช้กฎหมายอาญาตามปกติ นะครับ..!!