วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 14:08 น.

การเมือง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร 771 นาย "พล.ร.อ.สมประสงค์"ผบ.ทร. "พล.อ.อ.นภาเดช" ผบ.ทอ.

วันอังคาร ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564, 21.30 น.

วันที่ 14 กันยายน 2564 เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ โดยมีตำแหน่งที่น่าสนใจดังนี้
          
- พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม
          
-พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ
          
-พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ
          
ขณะที่กองทัพบก ได้แก่ พล.อ.อภินันท์ คำเพราะ เป็นรองผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และ พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เป็นเสนาธิการทหารบก
          
ส่วนตำแหน่งแม่ทัพภาค พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.สวราชย์ แสงผล เป็นแม่ทัพภาค 2 และ พล.ต.ธราพงษ์ มะละคำ เป็นแม่ทัพน้อยที่ 1
          
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อ่านฉบับเต็ม: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/218/T_0001.PDF

หน้าแรก » การเมือง