วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 14:43 น.

การเมือง

ศบค.รายงานยอดฉีดวัคซีนโควิด 14 ก.ย. 694,076 โดส เข็ม 3 แค่ 975 โดส

วันพุธ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564, 12.44 น.

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น. ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ป่วยรายใหม่ 13,798 ราย หายป่วยแล้ว 1,249,603 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,391,477 ราย เสียชีวิตสะสม 14,671 ราย ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 หายป่วยแล้ว 1,277,029 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,420,340 ราย เสียชีวิตสะสม 14,765 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 14 กันยายน 2564 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 41,647,101 โดส วันที่ 14 กันยายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 228,352 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 464,749 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 975 ราย รวม 694,076 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวม 226,661,161 ราย อาการรุนแรง 102,529 ราย  รักษาหายแล้ว 203,340,578 ราย  เสียชีวิต 4,662,880 ราย 

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 42,288,205 ราย
2. อินเดีย จำนวน 33,315,512 ราย
3. บราซิล จำนวน 21,019,830 ราย
4. สหราชอาณาจักร จำนวน 7,282,810 ราย
5. รัสเซีย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 29 จำนวน 1,420,340 ราย

หน้าแรก » การเมือง